our speakers

Frode Hvattum (NO) – Vice President Sustainability, Freyr Norge

Frode Hvattum

Frode Hvattum har 20 års erfaring med strategi og bærekraft. Han er personlig opptatt av å bidra til å skape en bedre verden. Frode er styreleder i WWF, SOS barnebyer og engasjert i en rekke prosesser og nettverk som forsøker å få til systematiske endringer som kreves for å må lavutslippsamfunnet og en bærekraftig verden i 2030